null

Hala Gwardii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zmiany czekają również jedno z miejsc najchętniej odwiedzanych przez Warszawiaków, czyli Halę Gwardii. To będzie miejsce spotkań, targów oraz różnych wydarzeń kulinarno-kulturalnych. Liczymy na to, że odmieniona Hala Gwardii będzie służyła mieszkańcom jeszcze przez długie lata.

Remont zabytku przywróci Hali jej unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat. Ze względu na wartości historyczne budynku remont będzie prowadzony w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Wykonawca odnowi i uzupełni zachowane detale elewacji (m.in. gzymsy, balustrady, opaski okienne), a wszystkie ślady związane z działaniami wojennymi (np. ślady po kulach) zostaną zakonserwowane. Co ważne, wytyczne nie dopuszczają handlu wielkopowierzchniowego i dyskontowego.

Remont obiektu odbędzie się w trybie postępowania publiczno-prywatnego. 

Więcej informacji: https://firma.um.warszawa.pl/rewaloryzacja-i-eksploatacja-budynku-hali-gwardii-w-warszawie/

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.