null

Handlowe ulice Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W sierpniu 2018 roku na zlecenie Biura Architektury wykonano opracowanie Badanie uwarunkowań i potencjału ulic handlowych w centralnym obszarze Warszawy oraz wstępna koncepcja rozwoju wybranych ulic handlowych w centrum Warszawy. Jego celem było wskazanie miejsc o największym potencjale do wykreowania nowych lokalizacji zakupowych oraz zwiększenie ich atrakcyjności dla najemców i klientów, tak by mogły być alternatywą dla galerii handlowych. 

Opracowanie zawiera m.in. 

  • Analizę potencjału handlowego poszczególnych obszarów centrum Warszawy,
  • Badania ilościowe i jakościowe przedstawicieli sieci handlowych w odniesieniu do ulic handlowych w ogóle oraz do wskazanego obszaru pilotażowego,
  • Badanie preferencji mieszkańców Warszawy odnośnie zmian w wyznaczonym obszarze pilotażowym,
  • Badanie potoków pieszych w obszarze pilotażowym oraz badanie aktywności pieszych użytkowników wyznaczonego obszaru,
  • Wstępną koncepcję handlową wybranego obszaru wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian natury urbanistycznej oraz zmian w polityce lokalowej m.st. Warszawy.
Al_Jerozolimskie_UH.jpg
Zobacz galerię (4 zdjęć)
Marszalkowska_UH.jpg
obszary_UH.jpg
kategorie_UH.jpg

Załączniki: