null

I nagroda cypel

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Praca doceniona została za odważną propozycję stworzenia „ściany akustycznej” wzdłuż ul. Czerniakowskiej zapewniającej wyizolowanie przestrzeni przeznaczonej na rekreację i wypoczynek oraz za właściwy dla specyfiki miejsca dobór formy architektonicznej proponowanej zabudowy. Praca pozwala na zorganizowanie atrakcyjnych przestrzeni otwartych, umożliwiających różnorodne sposoby jej wykorzystania, w tym na imprezy o charakterze masowym. Trafnie wskazano na możliwość wykorzystania kubatury pod mostem. Walorem pracy jest również uszanowanie istniejącej zabudowy terenu z jednoczesnym wskazaniem możliwości rozwoju, związanych z nią, funkcji sportowo – rekreacyjnych. Zwycięska praca we właściwy, zdaniem Sądu konkursowego, sposób wydobywa historyczną oś Stanisławowską.

Miejscowość
Piaseczno
Nazwa uczestnika
TOMCAT.ARCH.DESIGN Uczestnicy: Tomasz Olszewski, Magdalena Olszewska, Maria Jabłońska, Agata Żołnowska
Nagroda
I nagroda - 60 tys. zł
Plansza 1 - TOMCAT.ARCH.DESIGN
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Plansza 2 - TOMCAT.ARCH.DESIGN
Plansza 3 - TOMCAT.ARCH.DESIGN
Plansza 4 - TOMCAT.ARCH.DESIGN
Plansza 5 - TOMCAT.ARCH.DESIGN