null

Promocja i identyfikacja Wizualna

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie wystawy plenerowej na Pradze -Południe
wystawa plenerowa na Pradze - Południe

Rewitalizację w Warszawie realizujemy pod szyldem Na_prawa Warszawa

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022 posiada swój własny system identyfikacji wizualnej. 
 
W załączeniu prezentujemy wykorzystywane w promocji programu logotypy. 
 
Program poza logotypami oraz stroną poświęconą rewitalizacji w Warszawie promowany jest rownież w mediach społecznościowych na potralu fb na_prawa Warszawa
 
Staramy sie promować działania rewitalizacyjne m.in. poprzez materiały promocyjne, a w przestrzeni miejskiej za pomocą tabliczek na obiektach objętych rewitalizacją.
 
W celu lepszej identyfikacji skali działań jakie są prowadzone na obszarze rewitalizacji w 2019 r. zorganizowaliśmy wystawę prezentującą realizowane przedsięwzięcia. Wystawa miała charakter czasowy i została ustawiona na terenie trzech dzielnic objętych rewitalizacją. 
 
wystawa plenerowa na Tragówku - teatr Rampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wystawa plenerowa na Pradze-Północ - okolice cerkwii
 
 
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną oraz prezentowanymi poniżej materiałami.  

Załączniki: