null

Inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące

Drukuj otwiera się w nowej karcie
lexDeveloper_logo_projekt_0.jpg

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496). Zarządzeniem nr 1398/2018 z 21 sierpnia 2018 r. Prezydent m. st. Warszawy postanowił, że do zakresu działania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy należy prowadzenie spraw wynikających z ww. ustawy, dotyczących urbanistyki i architektury.

W związku z powyższym, wnioski można składać w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa (wejście za Rotundą).

 

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy, kompletne wnioski wraz z załącznikami będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m. st. Warszawy w zakładce ogłoszenia i informacje. 

Lokalne standardy urbanistyczne

30 sierpnia 2018 warszawscy radni przyjęli lokalne standardy urbanistyczne na terenie stolicy. To kluczowy krok w kierunku ograniczenia negatywnych skutków ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Standardy te dotyczą przede wszystkim wysokości obiektów, dostępności szkół i przedszkoli, dostępu do infrastruktury, odległości od obiektów publicznych czy zieleni, standardów parkingowych, etc. Przyjęta przez Radę Warszawy uchwała weszła w życie 19.09.2018 r., w dniu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i jako akt prawa miejscowego jest bezwzględnie wiążąca dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców. Pomaga chronić miasto przed konsekwencjami niekontrolowanej zabudowy, nieuwzględniającej warszawskiej tożsamości i potrzeb mieszkańców.

Chodzi o umożliwienie mieszkańcom zaspokajania codziennych potrzeb, czyli zapewnienie podstawowych usług, miejsc pracy i możliwości spędzania wolnego czasu, blisko domu. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej strukturze z siecią centrów dzielnicowych i lokalnych - tłumaczy cel uchwalenia standardów Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Uchwała w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie m.st. Warszawy wraz z linkiem do opisanych poniżej aktów zmieniających znajduje się tutaj.

24 września 2020 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła zmianę lokalnych standardów urbanistycznych na terenie stolicy. Zmiana dotychczasowych standardów dotyczy przede wszystkim trzech głównych kwestii: 

  • doprecyzowania warunków dotyczących dostępności do terenów sportu, rekreacji i wypoczynku
  • korekty wskaźników parkingowych dla samochodów osobowych dla inwestycji mieszkaniowych obsłużonych w najlepszy sposób transportem zbiorowym
  • rezygnacji  z warunku dostępności do przedszkola (wynikająca ze zmiany ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości),

Przyjętą przez Radę Warszawy uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 7.10.2020 r. poz. 10091. Jest ona aktem prawa miejscowego ukierunkowanym na zwiększenie jakości inwestycji dla przyszłych mieszkańców realizowanych w trybie specustawy mieszkaniowej.

Instrukcje Prezydenta m.st. Warszawy: 

Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami: Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści instrukcji, prosimy o telefon pod numer 19115 lub e-mail na adres Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl. Umożliwimy Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Załączniki: