null

Jaki plac Pięciu Rogów?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Plac Pięciu Rogów – skrzyżowanie ulic Chmielnej, Zgody, Szpitalnej i Brackiej, będzie przedmiotem konkursu architektoniczno-urbanistycznego na nowe zagospodarowanie. Przestrzeń, która dziś jest zdominowana przez samochody ma być bardziej przyjazna pieszym. Celem zmian jest ożywienie społeczno-ekonomiczne tej ważnej części Śródmieścia. Konkurs architektoniczny jest poprzedzony konsultacjami społecznymi, w ich wyniku powstanie raport, który będzie głosem doradczym dla projektantów.  

W ramach przygotowań do konsultacji przeprowadzono diagnozę funkcjonowania tego miejsca metodami psychologii środowiskowej. Urząd m.st. Warszawy przygotował w oparciu o nią rekomendowany scenariusz ograniczenia ruchu na placu. Raport diagnostyczny i schemat pokazujący proponowaną organizację ruchu są dostępne pod odnośnikiem.

PLAC_PIECIU_ROGOW-plakat-900x1280-px-interent.png

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych:

  • Spacery architektoniczne, których celem jest przybliżenie Placu Pięciu Rogów i jego okolicy:

14 maja (sobota), godzina 12:00

19 maja (czwartek), godzina 17:00

Zbiórka na parterze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25

Każdy spacer będzie trwał około półtorej godziny.

  • Otwarte spotkanie informacyjne dotyczące przyszłości Placu Pięciu Rogów

19 maja (czwartek), godzina 18:30

Marzyciele i rzemieślnicy, ul. Bracka 25

  • Zbieranie opinii dotyczących Placu Pięciu Rogów bezpośrednio na placu.