null

Jaki plan dla Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego? (etap wniosków)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Etap wniosków do planu miejscowego

od 27 kwietnia do 28 maja 2018

Zapraszamy:

do punktu konsultacyjnego

  • 11 maja (piątek) w godz. 13:00-20:00 - skrzyżowanie ulic Fieldorfa i Jugosławiańskiej, przy Tesco
  • 12 maja (sobota) w godz. 9:00-15:00 - ul. Meissnera, przy ul. Pawlikowskiego w pobliżu straganów
  • 13 maja (niedziela) w godz. 9:00-15:00 - ul. Marokańska przy boisku 

na warsztaty 

  • 16 maja (środa) o godz. 18:00 - Klub Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2 

Wypowiedz się przez aplikację on-line

Złóż wniosek do planu

  • do 28 maja, na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

 

Jak złożyć wniosek? Dowiesz się tutaj

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone w wielu formach - diagnoza społeczna, punkty konsultacyjne, warsztat i geoankieta to ogromny materiał, nad którego syntezą nadal pracujemy. Dziękujemy za Państwa udział i przekazaną wiedzę. Materiały robocze zostały już przekazane projektantom planu. Raport opublikujemy 28 września b.r. Konsultacje koncepcji projektowych są zaplanowane do końca tego roku.

wal_miedzeszynski-etap_wnioskow.PNG