null

Jaki plan dla osiedla Las?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyłożenie projektu planu miejscowego dla osiedla Las?

18 maja - 18 czerwca 2018 

Od 18 maja poznaj projekt planu 

  • tutaj
  • na geoprezentacji
  • na wystawie plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15 
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w Sali Czarnej, w godz. 8-16 (w dni powszednie)

Porozmawiaj o planie

  • Dyskusja publiczna - 5 czerwca (wtorek) o godz. 17, w Szkole Podstawowej nr 128
  • Dyżury projektanta - w poniedziałki 21, 28 maja, 4, 11 i 18 czerwca oraz w piątki 25 maja, 8 i 15 czerwca w godz. 13-16 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, na parterze, w Sali Czarnej 

Uwagi do planu

do 9 lipca 2018, na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

Jak złożyć uwagę?

Dowiedz się tutaj 

Więcej informacji

tel.: 19 115 

Załączniki: