null

Jaki plan dla rejonu Buchnika?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jaki plan dla rejonu Buchnika?

Wyłożenie projektu planu miejscowego

25 maja – 26 czerwca 2018

Od 25 maja poznaj projekt planu

  • www.bip.warszawa.pl
  • W Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w sali czarnej od 8 do 16 (w dni powszednie)

 Porozmawiaj o planie

  • Dyskusja publiczna – 11 czerwca (środa) w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, przy ul. Modlińskiej 197, sala konferencyjna, o godz. 17:00 
  • Dyżury projektanta – wtorki 29 maja, 5,12,19  i 26 czerwca  w godz. 10-13 oraz w czwartki 7,14  i 21 czerwca w godz. 13:30-15:30, na parterze, w sali Czarnej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

 Uwagi do planu

Do 17 lipca 2018, na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

Jak złożyć uwagę?

Załączniki: