null

Jaki plan miejscowy dla Chrzanowa ?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyłożenie projektu planu miejscowego:

21 maja - 20 czerwca 2018

 

Od 21 maja poznaj projekt planu

  • Internecie 
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w sali czarnej od 8 do 16 (w dni powszednie)

Porozmawiaj o planie

  • Dyskusja publiczna – 4 czerwca (poniedziałek) w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, przy ul. Powstańców Śląskich 70, sala sesji Rady, o godz. 17.
  • Dyżury projektanta – wtorki 22, 29 maja i 5, 12, 19 czerwca w godz. 9-12 oraz w czwartki 24 maja i 7, 14 czerwca w godz. 13-16 w Czarnej Sali w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

 

 Uwagi do planu

Do 11 lipca 2018, na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

Więcej informacji

www.architektura.um.warszawa.pl

Załączniki: