null

Jaki plan miejscowy dla obszaru Wiktoryn- część B?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jaki plan dla obszaru Wiktoryn  - czesć B ?

 Wyłożenie projektu planu miejscowego

25 maja – 26 czerwca 2018

 

 Od 25 maja poznaj projekt planu

  •  www.bip.warszawa.pl    
  •  W Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w sali czarnej od 8 do 16 (w dni powszednie)

  Porozmawiaj o planie

  • Dyskusja publiczna – 12 czerwca (wtorek) w Urzędzie Dzielnicy Włochy, przy al. Krakowskiej 257, sala 205 (2 piętro), o godz. 17:00.
  •  Dyżury projektanta –   w środy 30 maja, 6,  13 , 20 czerwca  w godzinach 14.00-16.00, na parterze, w Sali Czarnej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

  Uwagi do planu

Do 17 lipca 2018, na piśmie (osobiście lub pocztą) do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub elektronicznie (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP)

Jak złożyć uwagę?

Załączniki: