null

Jaki plan miejscowy dla rejonu ul. Płaskowickiej i Puławskiej? Dyżur projektanta planu online

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trwają konsultacje do planu miejscowego rejonu ul. Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej.

UWAGA

Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej do publicznego wglądu i termin na składanie uwag zostają wznowione i biegną dalej od dnia 23.05.2020 r.

Termin wyłożenia do publicznego wglądu upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.
Termin składania uwag upływa w dniu 21 lipca 2020 r.

Weź udział w dyżurze projektanta planu online na platformie ZOOM  – 24 czerwca (środa)  w godz. 17:00 – 19: 00

Link do spotkania na platformie ZOOM
Meeting ID: 837 7197 5265
Password: 707124


Link do wydarzenia na Facebooku 


Więcej informacji wynikających z ogłoszenia stanu epidemicznego na stronie: Urzędu m.st. Warszawy oraz tutaj.

Plan miejscowy wpłynie na rozwój tej okolicy. Określi, jak będzie można ją urządzić.

Poznaj projekt planu

Możesz też złożyć uwagi do planu  

Jak złożyć uwagę?  

  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy

 

Możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu.

Wiecej informacji znajdziesz w BIP oraz we wcześniejszych ogłoszeniach

TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!

Konsultacje społeczne trwaja do 21 lipca 2020 roku