null

Jaki plan miejscowy dla rejonu ul. Sejmu Czteroletniego?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Sejmu Czteroletniego ? (Dzielnica Wilanów)

 

12 marca - 11 kwietnia

wyłożenie miejscowego planu do publicznego wglądu

 

 

 

Od 12 marca do 11 kwietnia 2018 trwa wyłożenie planu miejscowego w rejonie ul. Sejmu Czteroletniego (Wilanów).
 
Obejrzyj plan na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego od 12 marca lub w Biurze Architektury (sala na parterze, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00).

 

Uwagi do planu można składać do 30 kwietnia w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście, pocztą lub w postaci elektronicznej  (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP, elektroniczna skrzynka podawcza).
 
Zapraszamy do rozmowy o planie. 26 marca 2018 r. o godz. 17:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego  m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79,  w sali na parterze  odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

plakat_Sejmu_czteroletniewgo.JPG
Zobacz galerię (2 zdjęć)
sejm_granice.JPG