null

Jaki plan miejscowy dla Sielc (część I)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

  

23 kwietnia – 23 maja 2018

Wyłożenie (ponowne) projektu planu do publicznego wglądu

 

 

Od 23 kwietnia poznaj projekt planu:


  • w internecie
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (parter, czarna sala) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
  • z projektantem podczas dyżuru we wtorki w godz. 10:00 - 12:00 oraz czwartki w godz. 10:00- 13:00 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

 

 

Porozmawiajmy o planie


  • 8 maja (wtorek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 260 im. Jana Matejski przy ul. Chełmskiej 23 , sala gimnastyczna 

 

Możesz złożyć uwagi do planu


  • do 13 czerwca w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście, pocztą lub w postaci elektronicznej  (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP, elektroniczna skrzynka podawcza)

Załączniki: