null

Jaki plan miejscowy dla Starego Rembertowa?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jaki plan miejscowy dla Starego Rembertowa?

 

18 kwietnia – 23 maja 2018

Wyłożenie (ponowne) projektu planu miejscowego do publicznego wglądu 

 

Od 18 kwietnia poznaj projekt planu

  •    w internecie
  •    w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (parter, czarna sala) od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
  •    z projektantem podczas dyżuru we wtorki 8 i 15 maja  w godz. 8:00 - 11:00 oraz 22 maja w godz. 13:00- 16 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

 

 

Porozmawiajmy o planie

    • 25 kwietnia (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, al. Gen. Antoniego Chruściela „ Montera” 28, sala nr 012

 

 

Można złożyć uwagi do planu

  •   13 czerwca w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście, pocztą lub w postaci elektronicznej  (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP, elektroniczna skrzynka podawcza)

Załączniki: