null

Jaki plan miejscowy dla szkoły przy ul. Samogłoski?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczęliśmy formalny etap zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu nieruchomości przy ul. Samogłoska 9 i 9a, gdzie znajduje się szkoła podstawowa.

Nowy plan daje mozliwosć rozbudowy szkoły i lepsze wykorzystanie nieruchomości. Jest to najlepszy moment na przekazanie planistom, co jest ważne na tym obszarze, co powinno być zachowane i chronione, a co nalezałoby zmienić.

 

Zapraszamy do składania formalnych wniosków do planu na tym wczesnym etapie procedury.  

 

Wnioski należy złożyć na pismie  mosobiście lub pocztą do 19 lipca b.r. w Biurze Architektury i Planowania przestzrennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 , 00-683, Warszawa.

samogloski_plakat_0.JPG