null

Jaki plan miejscowy dla ulicy Żelaznej?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jaki plan miejscowy dla ulicy Żelaznej (część północna C)?

Wyłożenie projektu planu miejscowego

9 kwietnia - 9 maja

Poznaj projekt planu

  • na bip.warszawa.pl
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
  • z projektantem we wtorki (robocze) od 9 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r. w godz. 9.00 – 11.00 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 – na parterze w sali konferencyjnej

Porozmawiajmy o planie

  • 23 kwietnia – dyskusja publiczna w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze w Sali Białej o godz. 17.00

Możesz złożyć uwagi do planu

  • do 30 maja 2018 r. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, na piśmie: osobiście, pocztą lub w postaci elektronicznej (bezpieczny podpis elektroniczny, e-PUAP, bezpieczna skrzynka podawcza)

 

Zobacz, jak złożyć uwagę do projektu planu miejscowego

 

Więcej informacji:

bip.um.warszawa.pl

Miejskie Centrum Kontaktu,

tel. 19 115

MPZP_ZELAZNA_2_1.PNG