null

Jakie przestrzenie publiczne? Konsultacje społeczne programu operacyjnego.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fragment plakatu - na zdjęciu kobieta patrzy przez lornetkę, wokół zieleń, w tle budynek Kamień

Opracowaliśmy program "Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych", który realizuje cel operacyjny Strategii #Warszawa2030 – Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Dlaczego powstał Program?

Atrakcyjne (funkcjonalne, bezpieczne, komfortowe oraz dostępne) przestrzenie publiczne są niezbędnym elementem miasta rozwijającego się w sposób zrównoważony. Pozwalają one zaspokajać potrzeby mieszkańców: społeczności lokalnych, ponadlokalnych, ale też przyjezdnych.

Chcemy łączyć przestrzenie publiczne w spójną i hierarchiczną sieć obejmującą centrum miasta, centra dzielnicowe i subdzielnicowe oraz m.in. nabrzeża Wisły, historyczne założenia urbanistyczne, główne ciągi komunikacyjne.

Kiedy tworzymy nowe przestrzenie i przekształcamy te już istniejące, musimy pamiętać o komforcie i bezpieczeństwie wszystkich użytkowników. Możemy poprawić jakość przestrzeni publicznych oraz podnieść ich znaczenie i atrakcyjność organizując działania kulturalne, ekspozycję zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych.

Za jakość przestrzeni publicznych odpowiadają zarządzający miastem, którzy określają zasady ich tworzenia, kierunki rozwoju, dbają o modernizację i bieżące utrzymanie. Wspólne przestrzenie kształtują również mieszkańcy, osoby przyjezdne, instytucje, przedsiębiorcy i inwestorzy.

Wpływ użytkowników na przestrzeń jest tym większy, im lepiej działają mechanizmy współpracy i partycypacji. Dlatego w programie wykonawczym "Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych" wskazujemy, jak ulepszyć funkcjonujące już mechanizmy i rozszerzyć pole ich oddziaływania. Chcemy, by troska o przestrzeń wspólną i zaangażowanie w jej tworzenie stało się celem jak największej grupy osób mieszkających w Warszawie.

Przy tworzeniu zapisów programu realizującego cel „korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej", mieliśmy na uwadze wymagania stawiane w Strategii. Zapisano w niej konieczność:

 • uwzględnienia w planowaniu przestrzennym wymogów jakości przestrzeni publicznych,
 • stosowania zasad uniwersalnego projektowania,
 • zwiększenia skuteczności ochrony dziedzictwa kulturowego w jego wymiarze materialnym i niematerialnym,
 • podporządkowania gospodarowania nieruchomościami komunalnymi polityce przestrzennej miasta,
 • koordynowania działań o różnym charakterze na kluczowych obszarach tworzących przestrzeń publiczną, np. w tzw. Dzielnicy Wisła lub centrum miasta.

Poznaj projekt programu:

 Program składa się z dwóch zasadniczych części:

 • dokumentu głównego, zawierającego ideę, założenia i koncepcję działań, odniesienia do wniosków z diagnozy, tło uwarunkowań społecznych w momencie przygotowania dokumentu, cel główny, cele szczegółowe, typy działań, projektów i wskaźniki, system zarządzania Programem,
 • załączników, precyzujących informacje w dokumencie głównym.

Program poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych – projekt  

Załączniki  

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
 

Porozmawiajmy:
 

na spotkaniu on-line 12 września (poniedziałek) o 18.00

 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 
w punktach konsultacyjnych:

 • 15 września (czwartek) w godzinach 16:30 – 18:00 w pawilonie edukacyjnym Kamień, Wybrzeże Puckie 1
 • 26 września (poniedziałek) w godzinach 16:30 – 18:00 w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury, Pasaż Wiecha 4

 

Konsultacje społeczne programu “Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych” zostały przedłużone do 6 listopada br.

 
Wyślij opinię o programie:
na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: