null

Rewitalizacja w Warszawie w latach 2005-14 oraz 2015-22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 Na terenie Warszawy wybrane zostały mikroobszary, do których kierowane były działania infrastrukturalne i społeczne. Ich celem było nie tylko przywrócenie funkcji, które zostały utracone, ale także stworzenie warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi. Równolegle do prowadzonych prac remontowo - budowlanych, angażowani byli mieszkańcy, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, warszawscy przedsiębiorcy. Dokładne zdiagnozowanie obszarów kryzysowych pozwoliło prowadzić działania na obszarach najbardziej potrzebujacych wsparcia. Dzięki pracom rewitalizacyjnym wiele obiektów i przestrzeni publicznych uzyskało nowe funkcje a mieszkańcy mogą znowu korzystać z ich potencjału.  

Zapraszamy do zapoznania się z infografikami pokazującymi jak zmieniła się Warszawa dzięki projektom z zakresu rewitalizacji.

Materiały dotyczące programu rewitalizacji w latach 2005-2014:

  1. Najważniejsze zmiany na Pradze w przestrzeni publicznej do 2014 rok (cz.1) (JPG)
  2. Najważniejsze zmiany na Pradze w przestrzeni publicznej do 2014 rok (cz.2) (JPG)
  3. Warszawa od nowa - proces rewitalizacji (PDF)

 

Załączniki dotyczące programu rewitalizacji w latach 2015-2022:

Załączniki: