null

Kolejny etap konsultacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który obejmie całą metropolię warszawską.

Rozpoczynamy  drugi etap konsultacji społecznych do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM, ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP), który obejmie cały Obszar Metropolitalny Warszawy. Konsultacje potrwają od 22 września do 12 października.

Od 26 września zapraszamy mieszkańców metropolii warszawskiej na otwarte spotkania konsultacyjne. Proszę wybrać jedno z nich w dogodnym terminie i lokalizacji. Spotkania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, nie obowiązują zapisy ani rejestracja. Spotkania potrwają około 3 godzin i odbędą się w:

 • Legionowie, poniedziałek 26.09, godz. 10:00 lub 17:30, Urząd Miasta
 • Piasecznie, wtorek 27.09, godz. 10:00 lub 17:30, Biblioteka Publiczna (sala Multicentrum)
 • Warszawie, środa 28.09, godz. 10:00 w sali -2.8 (poziom -1) w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44 lub 17:30 w sali konferencyjnej DBFO Pragi Płd. m.st. Warszawy, ul. Grochowska 262
 • Wołominie, czwartek 29.09, godz. 10:00 lub 17:30, Urząd Miasta (sala konferencyjna)
 • Ożarowie Mazowieckim, piątek 30.09, godz. 10:00 lub 17:30, Dom Kultury Uśmiech (sala widowiskowa)
 • on-line, poniedziałek 3.10, godz. 10:00 link do spotkania >>> lub 17:30 link do spotkania >>>  

UWAGA! - przed konsultacjami prosimy o zapoznanie się z ZAŁOŻENIAMI do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, nad którymi będziemy pracować w czasie spotkań konsultacyjnych. 

Przez cały czas trwania konsultacji dostępny jest online FORMULARZ, za pomocą którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie.


Pierwszy etap konsultacji trwał od 12 maja do 4 czerwca 2022 r. W dniach 13–23 maja 2022 r. zorganizowaliśmy 13 spotkań informacyjno-warsztatowych na terenie całej metropolii.

Pierwsze ze spotkań odbyło się online. Było otwarte dla wszystkich zainteresowanych mobilnością w metropolii. Pozostałych 12 spotkań (10 stacjonarnych i 2 online) adresowanych było do radnych, urzędników, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów i osób reprezentujących kluczowe instytucje, np. kolej czy transport zbiorowy.

Jakie były cele spotkań konsultacyjnych

Na naszych spotkaniach chcieliśmy:

 • zapoznać uczestników z założeniami SUMP oraz procesem jego powstawania,
 • zebrać propozycje i uwagi dotyczące: scenariuszy rozwoju mobilności, wizji mobilności, przemieszczania się, transportu oraz relacji, np. pomiędzy mobilnością a przestrzenią czy ekologią.

Przez cały czas trwania konsultacji dostępny był online formularz, za pomocą którego mieszkańcy mogli zgłaszać swoje opinie.

Przeczytaj raport z pierwszego etapu konsultacji wraz z załącznikami:

raport z konsultacji >>>

załącznik nr 1 (wykaz uwag) >>>

załącznik nr 2 (wizja) >>>

Udostępniamy także:

diagnozę stanu mobilności w metropolii warszawskiej >>>

raport z diagnozy zachowań transportowych mieszkańców, na potrzeby „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Warszawskiej >>>

Od 22 września do 12 października br. zaplanowany został drugi etap konsultacji. 


Plan mobilności. Po polsku to PZMM, a po angielsku SUMP

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plans, SUMP) to dokument strategiczny. Ma służyć poprawie mobilności mieszkańców. Pozwoli lepiej:

 • wykorzystać istniejącą infrastrukturę  w miastach, gminach i powiatach metropolii,
 • planować transport,
 • koordynować inwestycje.

Dzięki PZMM łatwiej zaplanujemy przyjazną przestrzeń miejską. Chcemy zadbać o większą wygodę i bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. Myślimy o wszystkich, o pieszych, rowerzystach i osobach, które korzystają z transportu zbiorowego oraz indywidualnego. Docelowo PZMM powinien przyczynić się do zwiększenia udziału środków transportu, które są przyjazne środowisku. A do takich należą:

 • transport publiczny,
 • rowery,
 • komunikacja piesza,
 • transport elektryczny.

Rozwój takich środków transportu pozwoli zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko, klimat i zdrowie ludzi.

Działanie jest współfinansowane w ramach projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Załączniki: