null

Komitet rewitalizacji

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Komitet Rewitalizacji współpracuje z Urzędem Miasta w sprawach dotyczących Programu Rewitalizacji.

Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiniuje zmiany w Programie, ocenia działania, zgłasza swoje propozycje, analizuje potrzeby. Pełni funkcję opiniodawczo- doradczą dla Prezydenta m.st. Warszawy. Zasiadają w nim przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych, podmiotów prywatnych oraz urzędnicy i urzędniczki.

W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi:

 • 5 przedstawicieli/przedstawicielek wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy
 • 1 przedstawiciel/przedstawicielka Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • 3 przedstawicieli/przedstawicielek zarządów dzielnic Pragi - Południe, Pragi - Północ, Targówka
 • 3 przedstawicieli/przedstawicielek wskazanych przez organizacje branżowe (SARP, TOnZ, TUP)
 • 4 przedstawicieli/przedstawicielek strony społecznej
 • 2 przedstawicieli/przedstawicielek spółek miejskich
 • przedstawiciel/przedstawicielka podmiotów prywatnych.

 

Komitet zainaugurował działalność 7 września 2016 roku. Jego posiedzenia zwoływane są raz na kwartał.

 

 

 

 


Obecny skład Komitetu:

 1. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy nadzorujący Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy;
 2. Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy lub osoba przez niego wyznaczona;
 3. Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy lub osoba przez niego wyznaczona;
 4. Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy lub osoba przez niego wyznaczona;
 5. Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy lub osoba przez niego wyznaczona;
 6. Przedstawiciel Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 7. Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;
 8. Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy;
 9. Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
 10. Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich;
 11. Przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami;
 12. Przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich;
 13. Przedstawiciel spółki - Veolia Energia Warszawa;
 14. Przedstawiciel spółki - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe;
 15. Przedstawicielka reprezentująca stronę społeczną w zakresie Celu Głównego I -
  Pani Alina Muzioł-Węcławowicz;
 16. Przedstawiciel reprezentujący stronę społeczną w zakresie Celu Głównego II – wskazany przez Międzysektorowy Zespół ds. Kultury;
 17. Przedstawicielka reprezentująca stronę społeczną w zakresie Celu Głównego III -
  Pani Aleksandra Smolińska;
 18. Przedstawiciel reprezentujący stronę społeczną w zakresie Celu Głównego IV -
  Pan Piotr Stryczyński;
 19. Przedstawiciel reprezentujący podmioty prywatne - Pan Krzysztof Michalski.

 

 

 

 

 

Załączniki: