null

Komitet Rewitalizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Komitet Rewitalizacji odgrywa kluczową rolę w realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

Jest to uspołecznione ciało współpracujące z Urzędem m.st. Warszawy w sprawach dotyczących projektowania, realizacji i oceny rewitalizacji oraz pełniące funkcję opiniodawczo - doradczą dla Prezydenta m.st. Warszawy.

W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi pięciu przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciel Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciele zarządów dzielnic Pragi - Południe, Pragi - Północ, Targówka, trzech przedstawicieli wskazanych przez organizacje branżowe (SARP, TOnZ, TUP), czterech przedstawicieli strony społecznej, dwóch przedstawicieli spółek miejskich oraz dwóch przedstawicieli podmiotów prywatnych.

Komitet swoją pracę rozpoczął 7 września 2016 roku i od tego czasu jego posiedzenia zwoływane są regularnie raz na kwartał.

Załączniki: