null

Komunikat - Konkurs na koncepcję pomnika Polaków Ratujących Żydów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizator Konkursu na koncepcję pomnika Polaków Ratujących Żydów informuje, że obecnie trwa weryfikacja Wniosków.
W razie konieczności Organizator będzie wzywał Uczestników do uzupełnienia Wniosków (w związku z art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie, zostaną powiadomieni, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wynikach oceny i kwalifikacji.

 

Prosimy o cierpliwość.