null

Konferencja Architektoniczna EduAkcja Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Konferencja Architektoniczna EduAkcja Warszawy

5 czerwca 2017 r., godz. 10:00-15:00, Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56

 

 

W ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej cyklicznie odbywają się spotkania animatorów, nauczycieli, ludzi kultury i sztuki. W tym roku po raz pierwszy odbyła się konferencja podejmująca temat edukacji architektonicznej. Doskonałym pretekstem do tego spotkania był finał drugiej edycji konkursu „Na najlepsze warszawskie przedszkolne i szkolne przestrzenie uczenia się” realizowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Podczas konferencji nagrodziliśmy jego zwycięzców. Konkurs pokazał, jak dużo jest pozytywnych zmian w przestrzeniach, w których mali warszawiacy spędzają czas, a także jak dużo jest jeszcze do zrobienia. Dlatego poprzez przykłady nagradzanych w konkursie dobrych praktyk chcemy inspirować do przekształceń przestrzeni, ale nie tylko do tego.

 

W warsztatowej części konferencji zajęliśmy się uwrażliwieniem dzieci i młodzieży na przestrzeń. Zaprosiliśmy znakomitych gości, którzy z różnych perspektyw poprzez swoje panele warsztatowe opowiedzieli gosciom konferencji o edukacji architektonicznej.

Uczestnicy konferencji składający się z głownie z Dyrektorów Szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a takze przedszkoli, nauczyciele, animatorzy, edukatorzy i przedstawiciele ngo pracowali aktywnie, w małych grupach, a efekty ich pracy zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom. Druga część spotkania została  poświęcona jakości przestrzeni uczenia się. W tym module odbył się porywający i bardzo inspirujacy wykład  Kirka Weisgerbera z berlińskiej pracowni die Baupiloten, znanej ze znakomitych realizacji obiektów szkolnych.

 Wykład mozna obejrzeć pod następującym linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=9-BTNwj6TfI

W konferencji wzięła udział  Marlena Happach, Architekt Mista i Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy, która opowiedziała o planach Biura na to, by każdy nowy budynek szkolny i przedszkolny był realizowany w oparciu o procedurę konkursową, co pozwoli na większą dbałość o jakość projektów, co jednocześnie przekładać się będzie na kształtowanie poczucia estetyki już od najmłodszych lat.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10:00-10:30

Rejestracja i powitalna kawa

 

10:30-10:45

Prezentacja programu konferencji - Monika Komorowska, Wydział Dialogu w Planowaniu, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

 

 

 

 

 

10:45-12:15

Sesje warsztatowe:

 

1.Od kuchni, czyli jak edukować architektonicznie - Paweł Pedrycz, OW SARP (warsztat z udziałem dzieci). Warsztaty poruszające problematykę domu – budynku archetypicznego, który najbardziej jest w zakorzeniony w dziecięcej wyobraźni. Jest to więc wstęp do świata architektury, w którym sygnalizowany jest szereg zagadnień (technologicznych, społecznych i artystycznych) możliwych do rozwinięcia w toku kompleksowego programu edukacji architektonicznej. Warsztat pokazuje różnorodność domów budowanych przez przedstawicieli różnych kultur w różnych zakątkach świata.

 

2. Inspiracje, czyli jak o edukację przestrzenną dbają inni oraz jak inspirować do prowadzenia edukacji  przestrzennej - Urszula Szabłowska, Izba Architektów RP (warsztat). Podczas sesji przedstawiony zostanie program edukacyjny Izby Architektów RP połączony z warsztatami, podczas których przeprowadzona będzie symulowana lekcja z użyciem elementów programu.

 

3. Przestrzeń edukacji przestrzenią dla innowacji - Edyta Ołdak, Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” (warsztat). Podczas sesji poruszymy temat oddolnych inicjatyw szkolnych, których celem jest wprowadzenie estetyczno-architektonicznych zmian. Zastanowimy się nad narzędziami do diagnozowania braków oraz potencjałów przestrzennych.

 

4. Laboratorium partycypacyjnej zmiany przestrzennej – od pomysłu do wdrożenia - Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus (warsztat). Warsztat pokazuje metodologię włączenia młodych ludzi we współdecydowanie o sprawach przestrzeni szkolnej. Na konkretnych przykładach pokażemy drogę zmiany: diagnoza problemów, wybór problemów do rozwiązania, działania przygotowawcze i dokonanie samek zmiany. Będziemy korzystać z doświadczenia projektu „Rozprzestrzeń Szkołę” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus w latach 2016 – 2018 w Warszawie.

 

5. Modelowa lekcja archi-przygody - Aleksandra Chrzanowska, Paulina Żak,  Narodowe Centrum Kultury (warsztat). Poprzez praktyczną formę modelowego warsztatu chcemy uświadomić związek budowy anatomicznej człowieka z elementami otoczenia, nauczyć nabywania umiejętności przedstawiania obiektów w określonej skali, rozwijać zdolności manualne i ćwiczyć wyobraźnię przestrzenną.

 

6. Więcej niż mury, o roli otoczenia i jego relacji ze szkołą - Marta Tomasiak, Architekt krajobraz prowadzi własną pracownię architektury krajobrazu (wykład). Podczas wykładu poruszymy zagadnienia związane z szeroko pojętym „zewnętrzem” szkoły i budynków kulturalno-edukacyjnych, kształtowaniem ambitnych i rozwijających przestrzeni, tematyką naturalnych placów zabaw, ogrodów sensorycznych, zewnętrznych klas, warzywnych ogrodów przyszkolnych. Zastanowimy się jakie cechy powinna posiadać przestrzeń przyszkolna, aby stanowiła miejsce atrakcyjne do przebywania, rozwijała wyobraźnię oraz pozwalała budować kompetencje społeczne. Wykład poprowadzony będzie w oparciu o dobre przykłady światowych realizacji z zakresu architektury krajobrazu.

 

12:15-12:45

Prezentacja wypracowanych podczas warsztatów postulatów / rekomendacji w postaci połączona z przerwą kawową.

 

12:45-13:30

Wręczenie nagród -  Mirosław Sielatycki i Bożena Głażewska-Rzeźnik, Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Dyskusja wokół wyróżnionych szkół + prezentacja wyróżnionych szkół.

 

13:30-14:30

Wykład – Kirk Weisgerber, architekt z berlińskiej pracowni die Baupiloten

 

14:30-15:00

Lunch

 

 

PANELIŚCI

 

Aleksandra Chrzanowska

Menedżerka kultury, od dziesięciu lat związana z Narodowym Centrum Kultury. Koordynatorka projektów dla dzieci i młodzieży, współautorka programu edukacji architektonicznej ARCHI-PRZYGODY. Przez dwa lata koordynowała działalność galerii Kordegarda, w której poza obszarem wystawienniczym realizowała programy edukacyjne z zakresu: sztuki współczesnej, fotografii, architektury i designu.

 

Olga Napiontek

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, obroniła doktorat z socjologii dotyczący edukacji obywatelskiej w gimnazjach. Jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych ludzi. Tworzy projekty na rzecz lepszej edukacji obywatelskiej w szkołach. a szczególnie samorządności uczniowskiej. Od kilku lat pracuje z bibliotekami publicznymi nad wzmacnianiem ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania doświadczenia obywatelskiego. W latach 2013-15 kierowniczka merytoryczna w projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego liderem było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Edyta Ołdak 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, założycielka Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie”. Doktorantka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Warszawie. Przez 7 lat działalności w Stowarzyszeniu opracowała i przeprowadziła kilkanaście projektów edukacyjnych: „Wielka architektura i kolory niewidzenia”, „Mursk/Ładne w kolorze”, „Pudło w grochy albo gąbka na biegunach” i inne. Stypendystka Ministra Kultury, laureatka nagrody „DESIGN Alive AWARDS 2015” oraz Pierwszej Nagrody Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w 2016 roku.

 

Paweł Pedrycz

Architekt, urbanista i doktorant na warszawskim Wydziale Architektury. Poza pracą zawodową i naukową zajmuje się działalnością społeczną i popularyzatorską, przede wszystkim edukacją architektoniczną w ramach Towarzystwa w Przestrzeni. Kształcił się na Politecnico di Milano i Politechnice Warszawskiej, gdzie obecnie przygotowuje doktorat. W swojej pracy naukowej skupia się na specyfice przestrzennej małych miast. Równolegle do badań naukowych zajmuje się dydaktyką, prowadząc szereg laboratoriów projektowych, zarówno dla studentów polskich, jak i zagranicznych.

 

Urszula Jadwiga Szabłowska

Architekt IARP, wojewódzki koordynator programu edukacyjnego Izby Architektów RP pn.: „Kształtowanie przestrzeni”, redaktor ogólnopolskiego czasopisma architektów „Zawód: Architekt”, redaktor informacyjny Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, trener organizacji pracy, matka trojga utalentowanych Polaków.

 

Marta Tomasiak

Absolwentka programu magisterskiego na Uniwersytecie Kopenhaskim, na kierunku Landscape Architecture and Urban Design oraz Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie projektowania krajobrazu i przestrzeni miejskich oraz planistyce zdobywała pracując w Belgii (Studio Basta), Francji (COLOCO), Dani (Schul i 1:1 Landskab), Szwajcarii (Verzone Woods Architectes) oraz Nowej Zelandii (Earthwork i Gap). W 2014 w ramach współpracy z organizacją Gap Filler z Christchurch w Nowej Zelandii badała wpływ działań oddolnych i ruchów miejskich na społeczną odbudowę miasta dotkliwie zniszczonego przez trzęsienie ziemi. Od 2015 roku rozwija własną działalność projektową zorientowaną na projektowanie przestrzeni publicznych i terenów rekreacyjnych oraz projekty partycypacyjne. W ramach pracowni powstały m.in. projekt rewitalizacji lasu rekreacyjnego w Iławie, rewaloryzacja Rynku Łazarskiego w Poznaniu,  społeczny ogród przy Domu Kultury INSPIRO w Podłężu, fragment parku Młynówka Królewska w Krakowie, projekt Parku Zakrzówek w Krakowie, koncepcja dla rewitalizacji frontów wodnych w Porcie Gdańsk.

 

Kirk Weisgerber

Architekt z berlińskiej pracowni  die Baupiloten, która w ramach interdyscyplinarnego zespołu inżynierów i pedagogów realizuje nowatorskie projekty odpowiadające potrzebom użytkowników oraz idealnie zintegrowane z otoczeniem. Przestrzeń projektowanych przez die Baupiloten budynków jest funkcjonalna i niebanalna.

Działalność pracowni jest interesującym przykładem współpracy nauczycieli i praktykujących architektów. Jest ona znana z realizacji obiektów edukacyjnych dla dzieci. Tworzy oddziałujące na zmysły i edukujące aranżacje wnętrz, w których, oprócz autorskich projektów mebli, istotne znaczenie odgrywają kolory i światło. Do bardziej znanych realizacji die Baupiloten zalicza się przedszkole Taka Tuka Land oraz szkołę Heinrich Nordhoff.

 

Paulina Żak

 

Absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona, obecnie studentka  Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz. Interesuje ją tworzenie wygodnych a zarazem eleganckich przestrzeni.

architektura_internet_duzy.jpg
Zobacz galerię (16 zdjęć)
20170605_103756.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-3.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-7.jpg
20170605_110356.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-21.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-28.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-31.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-44_2.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-51.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-54.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-81_2.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-95.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-96_2.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-110.jpg
ArchitektonicznaEdu_WPawlowska-151_2.jpg

Załączniki: