null

Konkurs - Cyrulików - WYNIKI

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wyniki Konkursu na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Cyrulików w Rembertowie

Nagroda I Praca 261287 (20)

Damian Florczykiewicz, Warszawa

Zespół autorski: Damian Florczykiewicz i Mateusz Mindziak 

 

Wizualizacja I nagrody w konkursie na Budynek mieszkalny przy ul. Cyrulików przedstawia frontową elewację
Wizualizacja I nagrody w konkursie na Budynek mieszkalny przy ul. Cyrulików przedstawia frontową elewację
 

Za syntetyczną i powściągliwą w formie koncepcję budynku mieszkalnego umożliwiającego realizację obiektu cechującego się wysokim poziomem rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych.

Ciekawa koncepcja zabudowy narożnej działki stwarza szansę na powstanie budynku niebanalnego, który w dyskretny sposób zaznaczając swoją obecność pozwoli wkomponować projektowany obiekt w istniejącą tkankę zabudowy Rembertowa. Dzięki zastosowaniu uskoków i tąpnięć w bryle budynku możliwe jest stworzenie atrakcyjnej i zróżnicowanej typologii mieszkań z tarasami, ogródkami zewnętrznymi.

Projekt pozwoli na realizację budynku w zakładanym budżecie z racjonalizacją kosztów eksploatacji.

W ramach zaleceń do przeanalizowania w kolejnych etapach projektu jury zwraca uwagę na kwestie związane z ewentualną zamianą lokalizacji strefy śmietnika i pomieszczeń technicznych i gospodarczych.

 

Nagroda II Praca 251425 (13)

22Architekci Sp. z o.o., Warszawa

Zespół autorski: Wojciech Conder, Aleksander Drzewiecki, Maciej Kowalczyk, Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz, Michał Bala, Alicja Kanigowska, Weronika Misiak, Tomasz Saracen

Atrakcyjna pod względem przestrzennym koncepcja zagospodarowania działki z wykorzystaniem rozdrobnionej - zestawionej z kilku kubatur bryły. Ciekawie rozwiązana strefa wejściowa do budynku z kameralnym patio i wyniesionym ponad poziom terenu podwórkiem - ogrodem.

Wartością pracy jest konsekwencja w poszukiwaniach rozwiązań umożliwiających stworzenie wysokiej jakości przestrzeni wspólnych zarówno na kondygnacjach mieszkalnych jak również w strefie wejść do budynku.

 

Nagroda III Praca 123742 (05)

POTEARCHITEKCI Sp. z o.o., Gdańsk

Zespół autorski: Paweł Szczygieł, Karol Mikulski, Ewa Gizler, Joanna Szufler, Stanisław Łuszcz

Praca wyróżniająca się spośród przedstawionych w konkursie. Przyjęta w projekcie koncepcja budynków galeriowych zwraca uwagę niebanalnym rozwiązaniem komunikacji pionowej pozwalającym ograniczyć wysokość projektowanej zabudowy. Zewnętrze galerie – balkony tworzą atrakcyjną przestrzeń wspólną dla mieszkańców.

 

Nagroda III Praca 370420 (12)

Inicjatywa Projektowa Sp. z o.o., Warszawa

Zespół autorski: Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski, Szymon Chwazik, Marta Możdżyńska

Wnikliwe studia struktury zabudowy lokalnej doprowadziły do kameralnego rozwiązania przestrzennego. Rozbicie bryły budynku na trzy kubatury pozwala na optyczne zmniejszenie skali budynku. Wątpliwości budzi nieco historyzująca forma rozwiązań architektonicznych obiektu. Podobnie kwestia „odwrócenia się tyłem” do budynku sklepu i parkingu jest rozwiązaniem deprecjonującym przestrzeń w tej części działki.

 

Wystawa

Wystawę prac konkursowych można zobaczyć w Urzędzie Dzielnicy Rembertów (Al. Gen. A. Chruściela 26, I piętro) od 17 października do 22 listopada 2019 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu. A 5 listopada br. o godz. 18 zapraszamy do sali kolumnowej w Urzędzie Dzielnicy na dyskusję pokonkursową. 

 

 

Załączniki: