null

Konkurs na koncepcję pomnika Polaków Ratujących Żydów.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo_0.jpg

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego udział Polaków w ratowaniu Żydów w czasie niemieckiej okupacji z uwzględnieniem działań Polskiego Państwa Podziemnego oraz różnych form pomocy indywidualnej, w tym ze strony Kościoła katolickiego.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki, określone w Regulaminie.


Autor pracy konkursowej, która otrzyma pierwszą nagrodę otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy pokonkursowej.

 

KONTAKT

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego; ul.Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Adres do doręczeń osobistych: ul. Marszałkowska 77/79, parter, kancelaria BAiPP,

Korespondencję faksem należy kierować na numer 22.443.24.50

Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: pomnik@um.warszawa.pl 

HARMONOGRAM

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do:
15.11.2013r., do godziny 15.00


Składanie prac konkursowych do:
28.02.2014r. do godziny 15.00

NAGRODY

  • Pierwsza nagroda, w wysokości 70.000 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu realizacyjnego upamiętnienia.
  • Druga nagroda, w  wysokości  40.000 złotych.
  • Wyróżnienia, w łącznej wysokości 30 000 złotych

.

Załączniki: