null

Konkurs na koncepcję zagospodarowania otoczenia willi przy ul. Siarczanej 6

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Dzielnicy Targówek oraz Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania otoczenia willi przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie.

Podstawowe informacje o konkursie

 

Organizator konkursu (Zamawiający)

Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20

00-983 Warszawa

NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640

we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków

Osoba do kontaktów:

Sekretarz Sądu Konkursowego Konkursu: Pan Rafał Mroczkowski

tel.+48 504 088 203

e-mail:  siarczanakonkurs@targowek.waw.pl

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora

http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=153&id=739

 

Terminy

  1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia   06.10.2017r. do godz. 15.00
  2. Prace konkursowe składać należy do dnia 07.12.2017r. do godz. 15.00
  3. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 15.12.2017r.

 

Przedmiot konkursu i krótki opis

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tj. na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu.

 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym i funkcjonalno użytkowym koncepcji zagospodarowania otoczenia willi przy ul. Siarczanej 6 w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich i przyrodniczych oraz zmieniającej się sytuacji planistycznej i formalno-prawnej.

 

W ramach konkursu należy zaprojektować bezpieczną przestrzeń sprzyjającą integracji lokalnej społeczności, stanowiącą rozwinięcie i uzupełnienie programu przewidzianego w ramach funkcjonowania Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w zaadaptowanej i rozbudowanej wilii przy ulicy Siarczanej 6.

W opracowaniu konkursowym należy zaproponować miejsce wypoczynku, rekreacji, sportu, rozrywki, kultury i edukacji (dla wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z osób wózkami dziecięcymi).

W ramach konkursu należy zaproponować w szczególności kompleksowe rozwiązanie obejmujące:

- kwestie komunikacyjne: układ drogowy, pieszy i rowerowy

- rewaloryzację zieleni istniejącej oraz nowe nasadzenia

- formy małej architektury

- tereny sportu

- tereny zabaw dla dzieci

- układ wodny

- oświetlenie terenu

- monitoring

- sposób grodzenia terenu

Wszystkie proponowane rozwiązania mają w jak największym stopniu uwzględniać założenie urbanistyczne dawnej kolonii w sposób, który uczytelni i wyeksponuje historyczny układ przestrzenny obejmujący układ komunikacyjny, historyczne formy zabudowy oraz zieleń.