null

Jaki Warszawski Komitet Rewitalizacji? Weź udział w konsultacjach!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie plakatu konsultacyjnego w tle grupa osób biorących udział w konsultacjach

Konsultacje projektu uchwały Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji
Czas trwania konsultacji: 5 grudnia 2022 – 8 stycznia 2023

Rozpoczynamy prace nad powołaniem Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji.

Przedmiotem prac Komitetu są zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2030 roku.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta stołecznego Warszawy oraz pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta m.st. Warszawy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji w Warszawie. 

Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji wypracowaliśmy wspólnie z członkami Komitetu Rewitalizacji dla Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na spotkaniach w marcu, czerwcu i październiku 2022 roku.

Dokument zawiera propozycje składu Komitetu, zasady wyznaczania członków, zmiany składu i możliwości odwoływania członków Komitetu. Ponadto przedstawia tryb pracy i posiedzeń Komitetu oraz sposoby podejmowania decyzji przez przedstawicieli Komitetu.

Przeczytaj projekt Uchwały w załączeniu. 

Chcieliśmy wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami zastanowić się,  jak najlepiej może funkcjonować Komitet, by proces rewitalizacji na Pradze-Północ, Pradze-Południe i Targówku przebiegał sprawnie oraz z jak największym wsparciem mieszkańców Warszawy.

Konsultacje trwały do 8 stycznia 2023 roku.

W konsultacjach można było wiąć udział w ramach spotkania w formie on-line, które odbyło się 12 grudnia 2022 r. Zorganizowaliśmy również dyżury telefoniczne: 9 grudnia 2022 r. oraz 3 stycznia 2023 r. Można było też przesłać swoje uwagi lub opinie za pośrednictwem poczty mejlowej oraz pismnie na adres Biura Polityki Lokalowej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z konsultacji, który jest załączony poniżej. 

Załączniki: