null

Krajobraz Warszawski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

winietka_krajobraz_2_0.jpg

Magazyn urbanistyczno-architektoniczny "Krajobraz Warszawski" ukazywał się od 1994 do końca 2016 r. Początkowo wydawany jako dodatek urbanistyczno-architektoniczny do stołecznego dwutygodnika "Ratusz", szybko jednak zaczął funkcjonować jako odrębne wydawnictwo. Później magazyn wydało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego we współpracy z innymi jednostkami Urzędu m.st. Warszawy (m.in. z Biurem Drogownictwa i Komunikacji czy Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków). Ukazało się 188 numerów pisma w nakładzie 1000 egzemplarzy. Numery są przekazywane zainteresowanym bezpłatnie, a obecnie niemal wszystkie dotychczas wydane numery zostały umieszczone w Internecie.

Wydawnictwo przez lata cieszyło się dużym zainteresowaniem wszystkich, którym bliskie są sprawy urbanistyki i architektury Warszawy. Podkreślić też należy, że Krajobraz Warszawski był jedynym wychodzącym nieprzerwanie przez wiele lat pismem Urzędu m.st. Warszawy dokumentującym działalność władz miasta w dziedzinie urbanistyki i architektury, prezentującym wyniki konkursów i promującym dobre rozwiązania przestrzenne.

 

Archiwalne numery "Krajobrazu Warszawskiego":

Krajobraz Warszawski - okładki pierwszych 100 numerów