null

Liderki obszaru

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ekspozycja w Muzeum Pragi

Opisane poniżej działania prowadzone były w ramach projektu “Rewitalizacja wspólna sprawa”

Liderki Obszaru starały się zapoznać ze sobą miejscowe środowiska handlowe, gospodarcze i rzemieślnicze. Wspierały inicjatywy na ich rzecz oraz pośredniczyły w rozmowach z lokalnym biznesem. Nie mniej ważny był ich autorski program promocji praskiego rzemiosła oraz oferta edukacyjno-rozwojowa skierowana do przedsiębiorców z obszarów objętych Programem Rewitalizacji.

Promocja rzemiosła była oparta m.in. na organizacji cyklicznych spacerów „Rzemieślnicza Strona Wisły”, w trakcie których uczestnicy odwiedzali tutejsze pracownie i zakłady oraz na cyklicznych Targach „Rzemieślnicza Strona Wisły”, podczas których wytwórcy mogli bezpłatnie zaprezentować swoje wyroby. O edukację i rozwój praskiego środowiska gospodarczego dbały Liderki Obszaru, organizując szkolenia, warsztaty, spotkania poświęcone tematom, które żywo interesują przedsiębiorców, np. związanym z działaniem ZUS, społeczną odpowiedzialnością biznesu, zmianami w kwestiach reklamy w przestrzeni publicznej. Jednocześnie Liderki nie zapominały o stałym wsparciu przedsiębiorców, którzy mieli kłopoty z wynajmem lub utrzymaniem lokali. Pomagały im w różnych sprawach oraz same inicjowały działania związane z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami mieszkańców. 

Funkcje LiderekObszaru pełniły:  dla obszaru na Pradze- Południe- Magdalena Stemplewska, a na Pradze - Północ- Eliza Gryszko.