null

Lokalne Systemy Wsparcia (LSW)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Spotkanie matek z dziećmi

Pod nazwą Lokalne Systemy Wsparcia kryją się dziesiątki różnego rodzaju działań, których celem jest wyrównanie szans najmłodszych i trochę starszych mieszkańców oraz mieszkanek rewitalizowanych dzielnic. Do skorzystania z warsztatów i porad zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku od 0-6 lat, dzieci i młodzież w wieku od 6-18 lat oraz dorosłych w wieku od 16-26 lat. Dla każdej grupy wiekowej przygotowaliśmy specjalną ofertę.

Rodziny z dziećmi w wieku 0-6 lat

W latach 2016-2017 testowaliśmy, jak działają Lokalne Systemy Wsparcia adresowane do dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziców. Zależało nam, by dzieci i ich opiekunowie zyskali dodatkowe kompetencje, które pomogą im odkryć i rozwijać różne zdolności. Chcieliśmy też stworzyć miejsca, gdzie rodziny będą mogły wspólnie spędzać czas, korzystając ze wsparcia edukacyjnego, psychologicznego i pedagogicznego. Udało się.

W klubach dla rodzin powstałych na rewitalizowanych obszarach Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka pracują specjaliści, którzy pomagają rodzicom rozwiązywać  problemy opiekuńczo- wychowawcze, a całej rodzinie proponują zróżnicowane zajęcia profilaktyczne, edukacyjne, korekcyjne, ale także twórcze, artystyczne i kulturalne. Dbają, by wszystkie działania były prowadzone kompleksowo i żeby odpowiadały rzeczywistym, wcześniej rozpoznanym potrzebom rodzin.

Na co dzień zajęcia odbywają się w klubach, ale rodzice z dziećmi  uczestniczą też w piknikach okolicznościowych, wychodzą do teatru, kina, zoo, odwiedzają muzea.

Rodzinom podobają się zajęcia, chętnie z nich korzystają i wysoko cenią sobie taką formę wsparcia.

Projekty realizowane na obszarze rewitalizacji: 

RODZINA WSPÓLNA SPRAWA II - projekt zakończony. 

W ramach projektu działało zintegrowane centrum rozwoju dla dzieci i ich rodziców, a także rodzin oczekujących dziecka. Miejsce było otwarte na potrzeby dzieci i ich opiekunów. W ramach oferty klubowej odbywały się różnorodne zajęcia, warsztaty, wykłady i spotkania skierowane do mieszkańców Pragi-Południe. Klub dla rodzin działał w trzech lokalizacjach przy ul. Chrzanowskiego (w Przedszkolu nr 51, Przedszkolu nr 153 i Stowarzyszeniu "Wspólne Podwórko"). Więcej informacji na stronie projektu.

Obecnie przedsięwzięcie jest kontynuowane w ramach projektu Rodzina Wspólna Sprawa III - Informacje na stronie projektu. 

KLUBY PRZYJAZNE RODZINOM 

To oferta bezpłatnych zajęć skierowanych do mieszkańców Pragi- Północ, którzy są rodzicami dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

Do Klubów mogą przyjść z małymi dziećmi, by napić się herbaty z innymi rodzicami i spędzić czas w miłej, przyjaznej atmosferze. Kluby umożliwiają wymianę doświadczeń, wspólną zabawę, atrakcyjne spędzanie czasu poza domem w towarzystwie innych rodzin. Oferują również porady specjalistów. Ich wyposażenie  przystosowane jest do potrzeb maluchów.

Więcej informacji na stronie poświęconej działaniom projektowym. 

TA SZANSA DLA RODZIN - projekt zakończony.

W ramach tego projektu odbywajły się zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na rewitalizowanych terenach Targówka. Zajęcia prowadzone były na podwórkach i w parkach, lokalnych placówkach partnerskich (przedszkolach i żłobkach) oraz przede wszystkim w  siedzibie przy ul. Radzymińskiej 111a/113, gdzie działał klub - centrum rozwoju. Więcej informacji na stronie projektowej


DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 6-18 LAT                                         


Od 2013 roku prowadzono działania  Lokalnych Systemów Wsparcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. W ich ramach konsorcja organizacji pozarządowych realizowały zajęcia edukacyjne, kulturalne, opiekuńcze, specjalistyczne, sportowe, terapeutyczne oraz wspierające rodzinę. Odbywały się pikniki sąsiedzkie i festyny dla społeczności lokalnej, podczas których mieszkanki i mieszkańcy, w trakcie  wspólnej zabawy, mogli lepiej się poznać i nawiązać nowe znajomości. Organizacje pozarządowe współpracowały na potrzeby projektu z placówkami wsparcia dziennego i streetworkingiem oraz lokalnymi instytucjami publicznymi, które zajmujmowały się rodzinami. Podejmowane działania pomagały najmłodszym uczestnikom poprawić wyniki w nauce, frekwencję oraz umiejętności społeczne.

W 2018 r. Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło 3-letni konkurs na kolejną edycję Lokalnych Systemów Wsparcia i do końca 2020 r. realizowało 3 projekty:

LOKALNY SYSTEM WSPARCIA NA TARGÓWKU działania będą kontynuowane w 2021 r. 

Ten projekt skierowany był do dzieci i młodzieży, które borykały się z trudnościami w nauce, niską frekwencją na zajęciach i miały kłopoty z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Działania dopasowane były do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców i środowiska lokalnego. W ramach projektu odbywały się zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rozwoju społeczności lokalnej, streetworkerskie, podwórkowej piłki nożnej, kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne itp. Kładziono duży nacisk na aktywizację dzieci, młodzieży, rodziców oraz społeczności lokalnej. 

Więcej informacji na stronie info Tragówek.

NOWA BAZA - projekt zakończony

NOWA BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które miał na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z dzielnicy BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju.

NOWA BAZA łączyła i wykorzystywała różne typy zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat: edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rozwijające pasje, zainteresowania, talenty i inne. Prowadzący zajęcia dbali o to, by włączać  w nie również rodziny podopiecznych.

Więcej informacji na stronie poświęconej działaniom projektowym. 

PARTNERSTWO DLA DZIECI PRAGI-POŁUDNIE 3.0 - działania kontynuowane są w roku 2021 pn. Partnerstwo dla dzieci Pragi-Południe 4.0.

To oferta różnorodnego wsparcia - edukacyjnego, psychologicznego oraz socjalnego, skierowanego do dzieci i młodzieży. Uczestnicy mają także możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, sportowych, wycieczkach i wyjazdach. Połowę odbiorców stanowią dzieci ze szkół objętych Programem Rewitalizacji – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 72, Szkoły Podstawowej nr 255 oraz Szkoły Podstawowej nr 60.

Więcej informacji na stronie internetowej. 


MŁODZIEŻ I MŁODZI DOROŚLI W WIEKU 16-26 LAT


Od 2016 r. funkcjonują Lokalne Systemy Wsparcia dla młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat. Dzięki nim mieszkańcy i mieszkanki z tej grupy wiekowej zyskują umiejętności pozwalające im aktywnie szukać pracy i włączać się w działania społeczne, zaś działające na ich rzecz instytucje mają okazję do realizacji dodatkowych przedsięwzięć.

Zrealizowane działania na obszarze rewitalizacji:

„LSW-dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt partnerski m.st. Warszawy z 5 organizacjami pozarządowymi. Wsparcie adresowane było do rodzin, które mieszkały na obszarze objętym rewitalizacją. Udział w projekcie miał na celu m.in. umożliwienie uczestnikom zdobycie umiejętności ułatwiających poszukiwanie pracy, nawiązanie użytecznych kontaktów i w konsekwencji poprawę sytuacji materialnej. Oferta była bogata i wielotorowa, począwszy od wsparcia psychologicznego, przez doradztwo prawno-finansowe, na aktywizacji zawodowej kończąc. Więcej o projekcie można znaleźć na stronie internetowej. 

WSPARCIE W STARCIE

To dwuletni, innowacyjny, interdyscyplinarny i międzysektorowy projekt społeczny prowadzony w trzech dzielnicach Warszawy (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek). Działania skierowane były do młodych ludzi od 16 do 26 roku życia.

W ramach projektu młodzi ludzie otrzymali wsparcie wykwalifikowanego mentora (asystenta usamodzielniania), możliwość prowadzenia własnego startupu, udział w akcjach na rzecz społeczności lokalnych, indywidualną ścieżkę rozwoju z szytą na miarę ofertą szkoleniową, a także  praktyki zawodowe i staże u lokalnych rzemieślników oraz partnerów biznesowych projektu.

 Więcej informacji na stronie dedykowanej dzialaniom projektowym. 

POZYTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA

Działanie skierowane były do młodzieży i młodych dorosłych (16-26 lat) z terenów: Pragi- Północ, Pragi- Południe oraz Targówka. Organizatorzy oferowali uczestnikom m.in. pomoc opiekunów usamodzielnienia – tutorów, pomoc prawną i psychologiczną, mediacje, terapię uzależnień, warsztaty kompetencji społecznych, socjoterapię, grupy wsparcia a także pomoc rzeczową. Dla młodych rodziców skierowany był program edukacyjny z zakresu profilaktyki wczesnego rodzicielstwa (Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ…).

Działania prowadzone w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia są nadal kontynuowane, m.in. na terenie Pragi-Północ realizowany jest do końca sierpnia 2021 r. projekt partnerski m.st. Warszawy finansowany ze środków unijnych "Praski Kokon".

Więcej o projekcie Praski Kokon oraz o założeniach LSW w opracowaniu

Kluby przyjazne rodzinom
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Rodzina Wspólna Sprawa
TA Szansa dla rodzin
LSW 6-18
LSW 6-18