null

M.p.z.p. obszaru Jelonki Południowe (Bemowo) - składanie wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mpzpz_sluzew_rysunek_mini.jpg
mpzpz_sluzew_rysunek_mini.jpg

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XXVI/506/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki Południowe, którego obszar wyznacza:

  • od północy:poczynając od południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 56/11 po północnych granicach działek od działki nr 57/10 i dalej nr 57/11, 57/7, 57/2, 57/3, 57/19, 57/20, 57/21, 57/5, 57/6, 57/22, 57/24, 57/25, 57/26, 57/28, 57/13, 57/14, 57/30, 57/31, 57/16, 57/17, 57/18 z obrębu 6-11-12, a następnie po północnych granicach działek 80/1, 80/2, 80/5, 80/8, północnej granicy dz. ew. nr 80/9, i północnej granicy dz. ew. nr 80/8, 80/11, a następnie po północnej granicy dz. ew. nr 80/12, 80/13 i kontynuacją po południowej granicy działek 81/23 i 81/22 z obrębu 6-11-13 do przecięcia z południowo-zachodnim narożnikiem dz. nr 1/5 z obrębu 6-11-15,
  • od wschodu:po linii prowadzonej od południowo-zachodniego narożnika dz. nr 1/5 z obrębu 6-11-15 do spotkania z północno-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 9 z obrębu 6-12-09 i dalej po jej zachodniej granicy. Następnie po zachodniej granicy dz. ew. z obrębu 6-12-09 nr 10, wschodniej granicy dz. ew. nr 69/3, 69/4, 69/5, 69/1, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, do przecięcia z granicą północną dz. 78/5 i dalej po wschodniej granicy tej działki, a następnie po wschodniej granicy działek 69/6, 69/12, 69/13, 69/14, następnie znowu po wschodniej granicy działki 69/12, 69/15, 69/27, 69/31 i kolejno po wschodniej granicy dz. ew. nr 69/27, 69/28, 69/25, 69/19, 69/20 i kontynuacja tej granicy wzdłuż wschodniej granicy dz. ew. nr 107/1 z obrębu 6-12-09,
  • od południa:po północnej i wschodniej granicy działki nr 30 i po północnych granicach działek nr 40/1 i 48/11 z obrębu 6-13-11, nr 21 z obrębu 6-12-10, nr 160/2 z obrębu 6-12-13 i o nr 191/26 z obrębu 6-12-14, a następnie do południowo-wschodniego narożnika dz. ew. nr 107/1 z obrębu 6-12-09,
  • od zachodu: po zachodniej granicy działki nr 20/3 i jej przedłużenia do zachodniej granicy działki nr 20/2 i po tej granicy do granicy zachodniej dz. ew. nr 47/10 z obrębu 6-13-11, a następnie po granicy dz. nr 28/6 i 15/5 z obrębu 6-13-05, i dalej południową i wschodnią granicą dz. ew. 8/7 z obrębu 6-12-10, następnie wschodnią granicą dz. ew. 27/13, i dalej wschodnimi granicami działek 27/5 i 27/4, a następnie południową i zachodnią granicą dz. ew. nr 11 i dalej zachodnimi granicami dz. ew. nr 10/1, 9/1, 8/1, 7/1, 6/1, 5/1, 4/1, 3/1, 2/1, 1/4 i północną granicą tej działki i dalej zachodnią granicą dz. ew. 24/3, a następnie linią prostopadłą do jej granicy północnej do przecięcia z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 56/11 z obrębu 6-11-12.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, piętro XIII, pokój 1349, 00-901 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki Południowe”) w terminie do 22 listopada 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest w BIP pod adresem:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_obszaru_Jelonki_Poludniowe_%28Bemowo%29_-_przystapienie_d.htm