null

M.p.z.p. obszaru Las (Wawer) - składanie uwag

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie, projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.