null

M.p.z.p. obszaru Las (Wawer) - wyłożenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja, projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.