null

M.p.z.p. obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - składanie wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie dotyczące planu miejscowego zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Ma%C5%84ki+Wschodnie.htm