null

M.p.z.p. obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - dyskusja publiczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_obszaru_Marysin_Wawerski_%28Wawer%29_-_wylozenie.htm