null

M.p.z.p. obszaru Stare Włochy w rej. ul. Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) - składanie uwag

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.