null

M.p.z.p. obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej - część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W (Włochy) - składanie uwag

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.