null

M.p.z.p. rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego (Śródmieście) - składanie wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mpzpz_sluzew_rysunek_mini.jpg
mpzpz_sluzew_rysunek_mini.jpg

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z dn. 12 czerwca 2012 r., poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy Uchwały nr XXVII/549/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego, obejmującego obszar, którego granice stanowią:

 • od północy: obręb 5-06-07, północna granica działek nr 2/1, 2/2 i 3/3;
 • od zachodu: obręb 5-06-07, zachodnia granica działek nr 2/1, 4 i 8 aż do przecięcia z linią będąca przedłużeniem północnej granicy działki nr 81/1 z obrębu 5-06-09,
  przedłużenie północnej granicy działki nr 81/1 z obrębu 5-06-09 od zachodniej granicy działki nr 8 z obrębu 5-06-07,
  obręb 5-06-09, północna granica działki nr 81/1 (w trakcie północna granica działki
  nr 81/3), aż do południowo-zachodniego narożnika działki nr 30,
  linia łącząca południowo-zachodni narożnik działki nr 30 z obrębu 5-06-09 z północno-zachodnim narożnikiem działki nr 17 z obrębu 5-06-12,
  obręb 5-06-12, zachodnia granica działki nr 17,
  linia łącząca południowo-zachodni narożnik działki nr 17 z obrębu 5-06-12 z południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1 z obrębu 5-06-15;
 • od południa: obręb 5-06-15, południowa granica działki nr 2,
  obręb 5-06-13, południowa granica działki nr 19/2, zachodnia granica działki nr 16/2,
  obręb 5-06-16, zachodnia granica działki nr 35/2 aż do przecięcia z północną granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Bartyckiej,
  północna granica mpzp rejonu ul. Bartyckiej,
  obręb 5-06-14, południowa granica działek nr 6, 2 i 3/2;
 • od wschodu: obręb 5-06-14, wschodnia granica działki nr 3/2,
  obręb 5-06-11, wschodnia granica działki nr 6/2,
  obręb 5-06-07, wschodnia granica działki nr 3/3;

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, piętro XIII, pokój 1349, 00-901 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do planu rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego”) w terminie do dnia
29 października 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Ogłoszenie jest dostępne w BIP pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_rejonu_Cypla_Czerniakowskiego_i_Kanalu_Piaseczynskieg.htm