null

M.p.z.p. rejonu nieruchomości przy ul. Elektoralnej 5/7 (Śródmieście) - wyłożenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Mpzp_Elektoralna_5_7_wylozenie.htm