null

M.p.z.p. rejonu ulicy Chodkiewicza (Mokotów) - wyłożenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o planie miejscowym dostępne będzie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_rejonu_ulicy_Chodkiewicza_%28Mokotow%29_-_wylozenie.htm