null

M.p.z.p. rejonu ulicy Towarowej (Wola) - wyłożenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o planie miejscowym dostępne będzie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_rejonu_ulicy_Towarowej_-_ponowne_wylozenie.htm