null

Mapa zabytków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fragment mapy
Serwis mapowy "Zabytki"

Warszawskie zabytki najłatwiej znaleźć w miejskim serwisie mapowym. Na planach oznaczone są m.in. formy ich ochrony, nazwy – historyczne i współczesne – granice obszarów zabytkowych a także obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Położenie warszawskich zabytków można łatwo sprawdzić na oficjalnym miejskim portalu mapowym: mapa.um.warszawa.pl w serwisie „Zabytki”. Panel warstw pozwala wybierać oznaczenie na mapie zabytków i obszarów zabytkowych objętych konkretnymi formami ochrony. Na przykład obiekty wpisane do rejestru zabytków, pomniki historii czy granice Wilanowskiego Parku Kulturowego.

Przejdź do mapy

W oddzielnych warstwach zgrupowane są obiekty i obszary ujęte w GEZ. Warstwy noszą nazwy z dopiskiem “tylko GEZ”, ponieważ zgodnie z prawem w ewidencji ujęte są również wszystkie zabytki wpisane do rejestru zabytków. Ww. warstwy służą natomiast oznaczeniu na mapie zabytków niewpisanych do rejestru, a jedynie ujętych w GEZ.

Dla badaczy historii warszawskich zabytków (zarówno profesjonalnych, jak i hobbystów) pomocna może okazać się warstwa “Karty ewidencyjne”. Specjalnym symbolem zaznaczone są na niej obiekty, dla których zostały wykonane karty ewidencyjne (tzw. białe karty), stanowiące formę pogłębionej inwentaryzacji i dokumentacji zabytków. Skany tych kart udostępniamy na wniosek osób zainteresowanych.

Na mapie możemy również znaleźć informację o nazwie zabytku (współczesnej i historycznej) oraz np. numer w rejestrze zabytków i datę wpisu. Wystarczy, że zatrzymamy kursor na interesującym nas obiekcie, żeby wyświetliło się okno zawierające wybrane informacje.

Mapa jest uaktualniana na bieżąco, jednak zmiany nie są wprowadzane w czasie rzeczywistym. Mapa ma zatem charakter poglądowy i nie może być traktowana jako dokument. W przypadku, gdy potrzebujesz wiążącej prawnie informacji o zakresie ochrony zabytków dla konkretnych adresów, skontaktuj się z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem zabytków (w przypadku rejestru) lub Stołecznym Konserwatorem Zabytków (GEZ).

Przejdź do mapy