null

Masterplan dla terenów dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu (Żerań FSO)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Żerań FSO - logo

MASTERPLAN dla terenów dawnej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu to koncepcja programowo-przestrzenna przekształceń terenów poprzemysłowych, oparta na wizji rozwoju nowej części miasta, będącej efektem warsztatu trójstronnego w ramach cyklu Osiedla Warszawy (Żerań FSO)

 

Żerań FSO - widok na bramę wejściową

 

Podstawowe założenia projektu to:

  • Stworzenie fragmentu miasta o zróżnicowanych funkcjach
  • Zgodna z oczekiwaniami społecznymi zmiana charakteru obszaru z obecnego poprzemysłowego na przyszły miejski, m.in. z wyraźnie zaprojektowanym układem lokalnych przestrzeni publicznych opartych na wewnętrznej osi - alei FSO oraz powiązanych przestrzennie z obszarami otaczającymi.
  • Docelowe przekształcenie ul. Jagiellońskiej w wielkomiejską aleję zapewniającą równowagę pomiędzy transportem publicznym a indywidualnym ruchem samochodowym, pieszym i rowerowym.
  • Poprawa dostępności do przystanków tramwajowych, autobusowych i kolejowych.
  • Wykreowanie lokalnych centrów sąsiedzkich stanowiących miejsca interakcji społecznych
  • Wprowadzenie niezbędnego dla funkcjonowania nowych zespołów mieszkaniowych programu usług społecznych


Żerań FSO - widok na plac

 

  • Adaptacja na cele usługowe charakterystycznych obiektów poprzemysłowych
  • Zachowanie i wyeksponowanie zastanych fragmentów zabudowy mieszkaniowej (zespołu Kolonii Śliwice i pojedynczych budynków wielorodzinnych) oraz elementów architektury przemysłowej, nawiązujących do obecnej tożsamości obszaru.
  • Wykształcenie układu lokalnych terenów zieleni: parków, skwerów, alei oraz miejsc wypoczynku i rekreacji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej i usługowej.
  • Zapewnienie powiązań z terenami rekreacyjnymi nad Wisłą

Żerań FSO - widok na halę kolebkową - adaptacja na usługi

Załączniki: