null

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane „planami miejscowymi”. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.


Statystyka planów miejscowych – stan na 29 lutego 2024 r.

Plany obowiązujące

Obecnie w Warszawie obowiązuje 360 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 22796,12 ha (44,08% powierzchni m.st. Warszawy).

Plany w trakcie sporządzania

W trakcie realizacji jest 193 procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzonych w trybie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Plany w trakcie sporządzania obejmują 13240,04 ha (25,6% powierzchni miasta), z czego:

 • 2278,87 ha terenów już objętych obowiązującymi planami (4,41% powierzchni miasta),
 • 10961,17 ha terenów bez obowiązujących planów miejscowych (21,20% powierzchni miasta).

Pokrycie dzielnic obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (stan na 29.02.2024 r.):

 1. Bemowo – 28,82%
 2. Białołęka – 42,79%
 3. Bielany – 20,54%
 4. Mokotów – 73,63%
 5. Ochota – 82,65%
 6. Praga Płd. – 59,36%
 7. Praga Płn. – 36,48%
 8. Rembertów – 37,08%
 9. Śródmieście – 39,25%
 10. Targówek – 77,89%
 11. Ursus – 40,82%
 12. Ursynów – 39,20%
 13. Wawer – 31,65%
 14. Wesoła – 26,30%
 15. Wilanów – 58,36%
 16. Włochy – 14,38%
 17. Wola – 69,74%
 18. Żoliborz – 93,97%

Poniżej, w dzielnicowych odnośnikach znajdują się wykazy planów obowiązujących i tych, które są w trakcie sporządzania. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - klauzula informacyjna.