null

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ul. Przyczółkowej w rejonie ul. Uprawnej - przygotowany do uchwalenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezentujemy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ul. Przyczółkowej w rejonie ul. Uprawnej, przygotowany do uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy.

Załączniki: