null

Mies van der Rohe Award 2022 | polskie nominacje - wystawa w Zodiaku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
11.12.2021 12:00 - 13.02.2022 12:00

Jak tworzyć współczesną architekturę? Co zrobić by z biegiem czasu nie traciła na swojej aktualności, a zyskiwała nowy potencjał? A jak sprawić by nadawała kierunki przyszłym pokoleniom?

To pytania kluczowe dla Konkursu Architektury Współczesnej Unii Europejskiej, któremu poświęcamy tę wystawę. W wymiarze symbolicznym odpowiedź kryje Pawilon Miesa van der Rohe.

Działająca w barcelońskim pawilonie Fundacja Miesa van der Rohe, organizator konkursu, przygląda się współczesnym realizacjom architektonicznym szeroko. Do współpracy zaprasza ekspertów z całej Europy. Wybrane przez nominujących obiekty mają cechować się innowacyjnym i twórczym podejściem do idei, formy i funkcji, oddziaływania społecznego czy kształtowania zrównoważonego rozwoju. Nagroda wyróżnia dobre praktyki budowania, służące polepszeniu warunków życia przy jednoczesnym poszanowaniu dla otoczenia.

Efekt? Laureat nagrody zyskuje miano ikony. Jest dziełem. Jest inspiracją.
Na wystawie ukazujemy najlepsze realizacje z Polski w tej edycji konkursu na tle 523 nominacji z Europy. Czemu tak wielu? Bo rok 2022 to rok kumulacyjny. Przyznawane co dwa lata wyróżnienie zostało zawieszone w 2020 roku, co powiększyło grupę startujących po trofeum. Dzięki temu możemy tu bliżej przyjrzeć się również kondycji nowej polskiej architektury.

Wystawa prezentuje idee, którymi kierowali się twórcy w zestawieniu z opiniami ekspertów nominujących do nagrody. Możemy przeanalizować czy intencje architektów i kierunki projektowe zawarte w ich pracach są odczytywane zgodnie z zamierzeniami. Możemy również prześledzić wielowymiarowość projektów, poznać ich cechy wyróżniające. I umieścić to w szerszym, zarysowanym na wystawie kontekście – rodzimych projektów z poprzednich lat czy wszystkich laureatów.

Konkurs 2022 nie jest jeszcze rozstrzygnięty. W trakcie trwania tej wystawy poznamy najpierw skróconą listę realizacji wybranych do kolejnego etapu, a potem finalistów.

Czy wśród nich znajdą się obiekty prezentowany na wystawie? Czas pokaże.
Mamy nadzieję, że zebrany przez nas materiał pozwoli na głębszą refleksję i lepsze zrozumienie czym jest dobra Polska Architektura Współczesna. A przede wszystkim będzie przyczynkiem do dyskusji na jej temat.

Kuratorka:
Magdalena Maciąg

Kuratorzy merytoryczni:
Ivan Blasi
Ewa Porębska
Marcin Szczelina
Hubert Trammer

Organizatorzy:
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Współorganizatorzy:
Fundacja im. Miesa van der Rohe z siedzibą w Barcelonie
Creative Europe

Partnerzy:
OfficePlus
FarbyKabe

Patroni medialni:
Architektur-murator
Architecture Snob

Jednocześnie wystawę może zwiedzać 18 osób. Do puli nie wliczają się osoby, które zechcą dobrowolnie okazać ważny Unijny Certyfikat Covid (UCC) potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19 (maks. 37 osób w pawilonie). Certyfikat można pobrać online w indywidualnym koncie pacjenta (pacjent.gov.pl) w zakładce „certyfikaty”.

Wystawa jest czynna:
wt. - pt. godz. 15-19
sob. - ndz. godz. 12-19
Wstęp wolny.


The Contemporary Architecture Competition of the European Union aims to find architectural realizations which are relevant not only to modern times, but have the potential to give directions to future generations. An example and a symbol of such architecture is the Mies van der Rohe Pavilion in Barcelona, where the Foundation organizing the competition has its seat. Projects nominated by a group of experts, specialists in the field of architecture appointed by the Foundation, are submitted to the competition.
Selected objects should be characterized by an innovative and creative approach to the idea, form and function, social impact, and shaping sustainable development. The award recognizes good building practices aimed at improving living conditions while respecting the environment. These elements are a key condition set by the European Commission for contemporary architecture. The prize winner should be an iconic work. A work carried out with the user's well-being and respect for the natural environment in mind, which provokes reflection. A work in the field of the Art of Architecture which is an inspiration.

The exhibition focuses on a small fraction of all 523 nominations from all over Europe. It presents 25 best projects from Poland from the last, still ongoing, edition of the competition. 2022 is a cumulative year. The prize, awarded every two years, was suspended in 2020, which increased the group of realization competing for the highest trophy. Thanks to this, on a broader example, we can take a closer look at the condition of Polish contemporary architecture.
The exhibition presents the ideas that the creators were guided by, juxtaposed with the opinions of experts nominating for the award. We can analyze whether the architects' intentions and design directions contained in their work are read as intended. We can trace the multidimensionality of projects and learn about their distinguishing features. In addition to this year's Polish nominations, we briefly present 523 European nominations, projects from previous editions of the competition from Poland, and all the winners from the beginning of the award.

The competition is not yet settled, during the exhibition, a shortlist of projects selected for the next stage and a list of finalists will be announced. Will there be objects presented at this exhibition among them? Time will tell. We hope that the presented material will allow for deeper reflection and a better understanding of what good Polish Contemporary Architecture is and will contribute to the discussion on it.

Curator:
Magdalena Maciąg

Substantial Curators :
Ivan Blasi
Ewa Porębska
Marcin Szczelina
Hubert Trammer

Organizers:
The Warsaw Branch of the Association of Polish Architects
Department of Architecture and Spatial Planning of the Capital City of Warsaw

Co-organizers:
Fundació Mies van der Rohe Barcelona
Creative Europe

Partners:
OfficePlus
Farby Kabe

Media Partners:
Architektura-murator
Architecture Snob

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.