null

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m.st. Warszawy - Praga-Południe Obszar III

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fragment ortofotomapy dzielnicy Praga-Południe z zarysami obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją

Obszar modernizacji

Prezydent m.st. Warszawy informuje o rozpoczęciu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, czyli głównie aktualizacji danych na obszarze 7 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

3-03-01, 3-03-02, 3-03-03, 3-03-06, 3-03-07, 3-03-08, 3-07-08.

Obszar modernizacji ograniczony jest przez ulice Zabraniecką, Szeroką i Makowską.

 

Termin realizacji

Przewidujemy, że modernizacja będzie zakończona w październiku 2023 r.

Dlaczego to robimy?

Podczas modernizacji pozyskamy aktualne dane dotyczące:

  • działek ewidencyjnych,
  • użytków gruntowych,
  • budynków,
  • lokali.

Kto wykonuje prace związane z modernizacją?

Prace związane z pozyskaniem tych danych wykonuje Geokart-International Sp. z o.o., adres ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów.

Wyniki modernizacji

Z wynikami modernizacji będzie można zapoznać się podczas wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego. Wyłożenie będzie trwało 15 dni roboczych. O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu poinformujemy, na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem.

W trakcie wyłożenia, uwagi będzie można zgłaszać do upoważnionego pracownika Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Uwagi może zgłaszać każdy, kogo dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego. Zgłoszone uwagi rozpatrzymy w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu wyłożenia projektu operatu. Poinformujemy osobę, która zgłosiła uwagę, czy została ona uwzględniona, czy odrzucona.

Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia wyłożenia projektu operatu, dane w nim zawarte ujawnimy w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Przez 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, każdy kogo dotyczą dane może zgłosić zarzuty do tych danych. Zarzuty należy zgłaszać do Biura Geodezji i Katastru. Wydamy decyzję, która uwzględni lub odrzuci zarzuty. Zarzuty, które wpłyną po tym terminie, będziemy traktowali jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Utrudnienia w aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

Przewidujemy, że na 3 miesiące przez zakończeniem modernizacji, wstrzymamy aktualizacje bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru objętego modernizacją.

W tym okresie będziemy:

  • obsługiwali zgłoszenia prac geodezyjnych,
  • wydawali materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • wydawali dokumenty z bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

ale dane ewidencji gruntów i budynków będą aktualne na dzień wstrzymania aktualizacji.

Infomacje

Informacje o terminie i miejscu wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego umieścimy:

Informację w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków można uzyskać pod numerami telefonów: 22 443 18 25 oraz 22 443 18 51.

Podstawa prawna

Modernizację będziemy prowadzili zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (art. 24a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).