null

Modyfikacja treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizator konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu Narutowicza w Warszawie informuje, że w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w Art. 17 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nastąpiła zmiana osoby pełniącej funkcje Kierownika Zamawiającego. 
Obecnie funkcję Kierownika Zamawiającego pełni Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Michał Olszewski.

 

Organizator konkursu informuje, że w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w Art. 17 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ze składu sądu konkursowego zostały wyłączone następujące osoby:

Jolanta Latała

Marcin Zabłocki

Maciej Miłobędzki

 

Jednocześnie Kierownik Zamawiającego powołał do składu sądu:

Ewa Grochowska

Andrzej Nasfeter

Załączniki: