null

Muzeum Warszawskiej Pragi

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Muzeum Warszawskiej Pragi - wystawa obrazów

Muzeum Warszawskiej Pragi uczestniczy w Programie Rewitalizacji, organizując spektakle, wykłady i warsztaty, przeznaczone dla mieszkanek i mieszkańców w różnym wieku.

Wśród działań na rzecz mieszkanek i mieszkańców obszaru rewitalizacji w Muzuem od początku realizacji Programu organizowanych jest szereg wydarzeń. 

Wśród nich wymienić można takie przedsięwziecia jak: projekt "Spektakle Teatralne" dla dzieci, oparte na praskich historiach. Przedstawienia odbywały się w przestrzeni miejskiej Pragi, a mieszkańcy uczestniczyli w nich także w roli aktorów. Projekt upowszechniał wśród prażan wiedzę o dziedzictwie lokalnym, zachęcał ich do wspólnej aktywności i miłego spędzenia czasu wspólnie z rodziną. 

Innym działaniem był projekt "Warsztaty wokół rewitalizacji", złożony z wykładów, warsztatów i spacerów, pozwalających poznać dziedzictwo kulturowe Pragi.Ta propozycja była skierowana przede wszystkim do mieszkanek i mieszkańców z obszaru rewitalizacji, ale także do wszystkich zainteresowanych tym terenem. Chodziło o zachęcenie warszawiaków, by włączyli się we wspólne działania związane z rewitalizacją i dowiedzieli się więcej ,o historii i tożsamości dzielnicy.

W 2018 roku, na dziedzińcu muzeum stanęła mini scena. Przestrzeń podwórka ożyła, a nieformalne grupy działające na terenie dzielnicy zyskały miejsce, gdzie mogły organizować dla mieszkanek i mieszkańców przedsięwzięcia kulturalne: przedstawienia teatralne, pokazy filmowe i koncerty, a także warsztaty i potańcówki.

Innym znaczącym działaniem podtrzymujacym rzemieślnicze dziedzictwo Pragi jest program promujący i wspierający praskie rzemiosło. W ramach podjętych działań oragnizowano wykłady i warsztaty prezentujące w praktyczny sposób rzemiosło. Dotychczas zrealizowane zajęcia praktyczne odbywały się w pracowni rzemieślniczej na terenie Muzuem - PreRzemce oraz w pracowniach rzemieślniczych na terenie Pragi. Z uwagi na pandemię część zajęć miała także formę online.

W ramach prac Muzuem organizowano również program "Projektowanie z rzemiosłem" oraz zrealizowano pracę badawczą mającą istotny wkład w podtrzymanie dziedzictwa oraz ciągłości rzemiosła miejskiego. 

Więcej informacji o działalności Muzeum Warszawskiej Pragi.